De Gemeente Oude IJsselstreek heeft een meldkaart waarin duidelijk wordt aangegeven welk nummer kunt bellen in welke situtatie.

 

Kijk ook eens op de pagina Veiligheid op deze website, hier vind je ook informatie over bijvoorbeeld de wijkagent.

 

Meldkaart Gem OIJ