Back to Top

Alles over Megchelen

Dorpsplan

Dorpsplan Megchelen 2012-2025

 

Medio 2010 heeft het CLM mede naar aanleiding van de algemene ledenvergadering een eerste aanzet gegeven om voor Megchelen een dorpsplan te maken, waarin de toekomstvisie van de inwoners van Megchelen wordt vastgelegd. Hoe vinden wij dat ons dorp en buitengebied er in de komende jaren uit moet blijven zien, wat vinden wij waardevol om te behouden en wat vinden we de moeite waard om te verfraaien. Welke voorzieningen en functies willen we in Megchelen in stand houden, tegenhouden of juist creëren voor de inwoners van Megchelen, zowel jong als oud. En hoe doe je dat?

 

Om het dorpsplan gestalte te geven is een dorpswerkgroep (DWG) opgericht. Enthousiaste inwoners van Megchelen zijn hierin samen met Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland (DKK) en de Gemeente Oude IJsselstreek aan de slag gegaan en hebben het proces vorm en inhoud gegeven. Een dorpsplan met een breed gedragen visie over de toekomst van Megchelen. Een visie tot 2025 waarin richting wordt gegeven aan hoe het dorp en het buitengebied er de komende jaren uit zou moeten zien. Een plan waarin staat wat we willen behouden en wat we willen versterken, hoe we willen wonen en werken, recreëren en ontspannen.

 

Kortom: hoe we de komende jaren willen leven in ons prachtige Megchelen.

 

Het dorpsplan is in 2012 uitgewerkt in een mooi verslag. Hieronder kunt u het volledige dorpsplan inzien. Het CLM gebruikt dit dorpsplan als leidraad voor haar activiteiten.

 

Voor meer informatie over de DKK: www.dkkgelderland.nl

 

pdfDorpslan 2012-2025 (opent in een nieuw venster)