Back to Top

Alles over Megchelen

Comité Leefbaarheid Megchelen

CLM logo

Comité Leefbaarheid Megchelen, afgekort CLM, staat voor de algemene belangen van de inwoners van Megchelen.Thema's waar aandacht aan wordt besteedt zijn o.a.: wonen, verkeer en veiligheid, natuur, faciliteiten, recreatie, uitstraling dorpskern en buitengebied, samenleving en verenigingsleven.

 

Informatievoorziening

Het CLM verstuurt nieuwsbrieven naar leden die zich hier voor hebben aangemeld.
Tevens worden artikelen geplaatst in het Megchels Ni-js om zo de inwoners van Megchelen op de hoogte te houden.

 

Leden gezocht

Aanwezigheid. De Dikke van Dale omschrijft het als volgt: “situatie dat iets of iemand op een bepaalde plaats is.” Maar wat is dat iets of iemand dan? Op het gebied van leefbaarheid kan dat van alles zijn: Sociale contacten, het rijke verenigingsleven met al haar vrijwilligers, sociale veiligheid, de St. Martinusschool, bedrijven, recreatie, de Buurtbus, Servicepunt Klets & koek en zo zijn er nog een tal van voorbeelden op te noemen. Stel nu eens voor dat dat er allemaal niet was?

De maatschappij is aan het veranderen, en in de komende jaren vertaalt dat zich ook door in het gemeentelijke beleid. De gemeentes gaan namelijk steeds meer ruimte bieden aan burgerinitiatieven. Dat betekent dat wij als gehele Megchelse bevolking steeds meer ideeën mogen aandragen, die uiteindelijk ook gerealiseerd kunnen worden, mits er een goed plan ligt. De rol van het CLM wordt belangrijker als het gaat als klankbord naar de gemeente toe. Het CLM staat namelijk nauw in contact met de gemeente om belangen van het dorp te behartigen. Door te luisteren naar ideeën, kunnen we samen tot oplossingen komen. Hierin geldt ook dat samenwerking leidt tot een dorp waarin het aantrekkelijk blijft om in te werken, wonen en recreëren. 

Om Megchelen leefbaar te houden, zowel nu als in de toekomst, zijn we bij het CLM op zoek naar nieuwe leden. Door slechts een bijdrage van 5 euro per jaar helpt u mee om initiatieven in het dorp te steunen die van algemeen dorpsbelang zijn. Er liggen zoveel kansen in Megchelen, laten we die dan ook realiseren met zijn allen. We hebben tenslotte goud in handen, maar de kunst is om het te blijven verzilveren.

Download het inschrijfformuiler hier of vul online het inschrijfformulier in.