Back to Top

Alles over Megchelen

Postcoderoosproject

 

Het is u waarschijnlijk al wel opgevallen: steeds meer particulieren en bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak en werken zo mee aan een schonere duurzame leefomgeving in de Achterhoek. Echter, niet iedereen kan of wil (genoeg) zonnepanelen op zijn of haar eigen dak plaatsen. Daarnaast zijn er inwoners die extra zouden willen bijdragen aan de opwek van duurzame energie in de Achterhoek.

 

Daarom hebben wij de Coöperatie Energiek Megchelen opgericht. Energiek Megchelen is een burgerinitiatief uit Megchelen dat tot doel heeft om duurzame energie op te wekken en de verdiensten lokaal te houden. Wij ontwikkelen een collectieve 'zonnecentrale' om samen duurzame energie op te wekken. Hierbij worden we ondersteund door de gemeente Oude IJsselstreek, de provincie Gelderland en Agem.

 

Deze collectieve zonne-installatie zal in Megchelen gerealiseerd worden door zonnepanelen te plaatsen op de daken van Nico Wissing (Julianaweg 20A) en de familie Krebber-Bramel (Nieuweweg 18). Deze dakeigenaren stellen een deel van hun (bedrijfs)daken uit maatschappelijk oogpunt voor 15 jaar ter beschikking aan dit project. De installatie zal door Keja Montage / PromTeg uit Netterden worden aangelegd. Daarmee investeren we dus ook in de Achterhoekse economie!

 

U kunt meedoen met dit project door een bedrag in te leggen als deelnemer. Het bedrag dat alle deelnemers inleggen wordt door de coöperatie gebruikt om de zonne-installatie te financieren. Een deelnemersbewijs kost €275,- en levert 15 jaar lang gemiddeld 280 kWh per jaar op. U kunt meerdere deelnemersbewijzen aanschaffen. In ruil voor uw inleg ontvangt u een uitkeringsrecht. Bij dit project heeft u via het uitkeringsrecht recht op een vergoeding van €0,09 voor elke via de SCE-regeling gesubsidieerde kWh, naar verhouding van uw inleg. Na 15 jaar hebben uw uitkeringsrechten per deelnemersbewijs naar verwachting ongeveer €375,- opgeleverd.

 

In de Informatiebrochure Energiek Megchelen versie 8.0 13-06-2022.pdf (pdf, 2,49 Mb) leggen wij u uit hoe dit collectieve project werkt en wat de voordelen en risico’s voor u zijn als deelnemer.

 

Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op!

 

Wij hopen u van harte als deelnemer in dit collectieve zonneproject te mogen verwelkomen!

 

Coöperatie Energiek Megchelen U.A.

 

Gerard Dickmann (voorzitter) / 06-33771324

Cor Zachariasse (secretaris) / 06-53946919

Olivier Markestein (penningmeester)


 

   

Dak Nico Wissing

 

Dak familie Krebber Bramel

 

Relevante bestanden:

Informatiebrochure Energiek Megchelen versie 8.0 13-06-2022.pdf (pdf, 2,49 Mb) 

Besluit aanbieding uitkeringsrechten 11-04-2023.pdf (pdf, 164 kB)

Reglement SCE-projecten Energiek Megchelen 11-04-2023.pdf (pdf, 231 kB)

Oprichtingsakte statuten Coöperatie Energiek Megchelen 02-01-2019.pdf (pdf, 270 kB)